-Μονώσεις Ταρατσών

Κτιριακές μονώσεις

Κτιριακές μονώσεις Με τον όρο μόνωση ορίζεται η απομόνωση ενός χώρου ή ενός υλικού από υγρά, θερμότητα ή ψύχος, από τον ήχο και, σε ειδικές περιπτώσεις, από ραδιενέργεια ή την απομόνωση ενός αγωγού από τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα

Μονώσεις ταρατσών και εξοικονόμηση ενέργειας

Μονώσεις ταρατσών και εξοικονόμηση ενέργειας Πότε θα κάνω απόσβεση των χρημάτων; Πόσα χρήματα θα εξοικονομήσω;  Πολύς λόγος γίνεται για το θέμα της οικονομίας στην κατανάλωση ενέργειας, πως θα μειώσουμε το κόστος για θέρμανση και δροσισμό του σπιτιού μας. Το

Μύθος τα θερμομονωτικά χρώματα

Μύθος τα θερμομονωτικά χρώματα