Εξοικονομώ Κατ Οίκον 2020

Πρόγραμμα εξοικονομώ – αυτονομώ για την περίοδο 2020

Ανακοινώθηκε η  έναρξη του προγράμματος εξοικονομώ κατ οίκον 2020 με προϋπολογισμό που θα φτάσει τα 850 εκατ ευρώ.  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων για τους πολίτες, ώστε να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κύριας κατοικίας τους, με επιδοτήσεις που θα φτάσουν εώς και το 85%, ενώ  επιδότηση που θα χορηγηθεί θα είναι ανάλογη των εισοδηματικών κριτηρίων τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω.

Πότε είναι η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων για το εξοικονομώ κατ οίκον 2020;

Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει να τρέχει σταδιακά από τις 30 Νοεμβρίου 2020 ανάλογα με την περιφέρεια, με περιφέρειες αφετηρίας την Κρήτη, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο. Σειρά υποβολής των αιτήσεων έχει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη με ημερομηνία έναρξης 2 Δεκεμβρίου 2020, ενώ ακολουθεί η Δυτική Μακεδονία με ημερομηνία έναρξης 4 Δεκεμβρίου 2020. Τέλος η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για την Αττική είναι 14 Δεκεμβρίου 2020. Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας με τις αναλυτικές ημερομηνίες ανάλογα με την περιφέρεια. 

 

Περιφέρεια  Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 
Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου  30.11.2020
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 02.12.2020
Δυτικής Μακεδονίας  04.12.2020
Κεντρικής Μακεδονίας 07.12.2020
Θεσσαλίας 09.12.2020
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων  11.12.2020
Αττικής 14.12.2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου  16.12.2020
Δυτικής Ελλάδας  18.12.2020
Πολυκατοικίες  11.01.2020

 

Ποια είναι τα οικονομικά κριτίρια για την ένταξη στο πρόγραμμα;

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, οι χρηματικές επιδοτήσεις για το πρόγραμμα θα είναι ανάλογες των εισοδημάτων των συμμετεχόντων. Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης είναι το 85% και το δικαιούνται νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που δεν ξεπερνά τις 10.000€ , για το ετήσιο ατομικό εισόδημα, και τις 20.000 για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Το βασικό ποσοστό επιδότησης ισούται με το 65% στο οποίο προστίθεται 10% επίδομα λόγω της πανδημίας του COVID-19 και 10% για την αύξηση της ενεργειακής κλάσης κατά τρεις βαθμίδες. Το ποσοστό 85% αντιστοιχεί σε 42.500€. Για όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια, παρακάτω ακολουθεί αναλυτικός πίνακας που επεξηγεί τις επιδοτήσεις.

Ποιες είναι οι εργασίες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα εξοικονομώ 2020;

Όπως έχει ήδη αναλυθεί παραπάνω, σκοπό του προγράμματος εξοικονομώ κατ οίκον 2020 αποτελεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Κατά συνέπεια, οι εργασίες που θα επιδοτηθούν αφορούν αυτή τη βελτίωση.

Αναλυτικά ακολουθούν παρακάτω όλες οι εργασίες:

  • Αντικατάσταση των κουφωμάτων, και υποχρεωτική ανακύκλωση των προηγούμενων και αντικατάσταση υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα, ιστορικής σημασίας ή ιδαίτερης αρχιτεκτονικής. 
  • Τοποθέτηση ή αντικατάσταση σκιάστρων 
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, όπου πιο συγκεκριμένα συνίσταται η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου ενώ αποθαρρύνεται η εγκατάσταση και χρήση τζακιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
  • Εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού με χρήση ΑΠΕ, το οποίο κρίνεται και μια εργασία αναγκαία και κατα συνέπεια υποχρεωτική. 

Οι παραπάνω προτεινόμενες και επιδοτούμενες εργασίες αφορούν την περίπτωση ιδιωτικής κατοικίας. Πέραν όμως των κατοικιών δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν και οι πολυκατοικίες, για τις οποίες οι προτεινόμενες εργασίες διαφοροποιούνται και παρατίθενται  αναλυτικά παρακάτω.

  • Αναβάθμιση του ανελκυστήρα ( στόχος η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος χωρίς να υπάρχει αντίκτυπο την ασφάλεια και την λειτουργικότητα)
  • Αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού ( χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης και αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αισθητήρες κίνησης).