Ιστορικό

Η ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ιδρύθηκε το 1958 και από το 1974 ασχολείται με το χώρο της μόνωσης, ως μια απ’τις πρώτες εταιρείες του χώρου. Ο ιδρυτής και πρόεδρος Δημήτριος Φραγκουλάκης διετέλεσε χημικός μηχανικός και μέλος της ΤΕ 31(από την ίδρυση της έως σήμερα),ομάδα που δημιούργησε τον Ελληνικό κανονισμό θερμομόνωσης. Δημιουργώντας πλούσιο υπόβαθρο γνώσεων, πραγματοποίησε πληθώρα διαλέξεων στο Πολυτεχνείο Αθηνών σε θέματα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, ακολούθησε η συγγραφή βιβλίων και η δημιουργία του πρώτου προγράμματος θερμομόνωσης για μηχανικούς (σε DOS).

Η μακρά πορεία μας στο κλάδο της μόνωσης σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για θερμομόνωση υψηλών προδιαγραφών, με περιβαντολλογική ευαισθησία μας οδήγησαν στη δημιουργία του μοναδικού μονωτικού 3ης γενιάς, DUROSOL!

egatastasis

Εγκαταστάσεις

Η βασική παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας βρίσκεται στον Ασπρόπυργο όπου διαθέτει 5000m2 στεγασμένων εγκαταστάσεων και μεγάλους υπαίθριους βοηθητικούς χώρους. Επίσης, αποθηκευτικό χώρο στο περιστέρι 1000 m2, την διακίνηση των προϊόντων, γραφεία και ιδιόκτητο parking πελατών.

Δραστηριότητα

Οι δραστηριότητες της εταιρείας διακρίνονται σε δύο βασικούς τομείς ,την παραγωγή διογκωμένης πολυστερίνης και την εμπορεία μονωτικών υλικών. Η παραγωγική δραστηριότητα διακρίνεται στο DUROSOL μονωτικό 3ης γενιάς για θερμομόνωση τοίχων, δωμάτων, δαπέδων, υπογείων, κεραμοσκεπών, ψυγείων κ.α.. Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης DUROSOL External για θερμομόνωση νέων κατασκευών, θερμομόνωση και ανακαίνιση υφιστάμενων. Η διογκωμένη Πολυστερίνη (φελιζόλ) χρησιμοποιείται ως υλικό πλήρωσης, για οικοδομική χρήση, συσκευασία, θεμελίωση, σεισμική μόνωση κ.α.. Η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας καλύπτει όλα τα είδη μονωτικών και στεγανωτικών προϊόντων.