Τραίνα Υψηλών Ταχυτήτων

Σήμερα, η σημαντική αύξηση της ταχύτητας των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι δεδομένη (ειδικά σε Ευρώπη και Ανατολική Ασία).

Αναμφισβήτητα, ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των γραμμών υψηλής ταχύτητας είναι η ακεραιότητα των σιδηροδρομικών επιχωμάτων.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι ισχυροί κραδασμοί του εδάφους που προκαλούνται από τρένα μεγάλης ταχύτητας έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε σιδηροδρομικά επιχώματα.

Οι παρατηρούμενες βλάβες, ως επί το πλείστον σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα παραμόρφωσης (όπως οι καθιζήσεις των υποκείμενων εδαφικών στρώσεων ή του επιχώματος), και λιγότερο συχνά με υψηλές παραμορφώσεις (όπως η αστοχία του εδάφους ή η αστάθεια των πρανών του ίδιου του επιχώματος).

Δεδομένου ότι η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε αναχώματα αυτοκινητοδρόμων, η χρησιμοποίηση του EPS στα σιδηροδρομικά αναχώματα είναι μια πολλά υποσχόμενη εφαρμογή.

Η απόδοση ενός σιδηροδρομικού αναχώματος από EPS σε σιδηροτροχιές υψηλής ταχύτητας διερευνάται από κάθε τεχνο-οικονομική πτυχή. Η γεωμετρία του επιχώματος καθώς και οι μηχανικές ιδιότητες του EPS και του υπεδάφους θα πρέπει να ρυθμιστούν σωστά κατά το βέλτιστο τρόπο σε σχέση με την επιχειρησιακή ταχύτητα της αμαξοστοιχίας.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΕPS) συνεργάζεται και υποστηρίζει, έρευνα του Τμήματος εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελεί η ανάπτυξη τεχνικών λύσεων οι οποίες χωρίς να απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ειδικά μέσα κατά την κατασκευή σιδηροδρομικών και συναφών τεχνικών έργων παρέχουν προστασία έναντι των κραδασμών του εδάφους.

Λόγω της παρουσίας του EPSοι κραδασμοί μειώνονται μερικώς.

09 03 dsc hsl11

Αναλύσεις κόστους- οφέλους έχουν δείξει ότι η ως άνω βελτιωμένη συμπεριφορά των κατασκευών έχει ως αποτέλεσμα μειώσεις του συνολικού κόστους κατασκευής (δηλαδή συμπεριλαμβανομένου και του κόστους των παρεμβλημάτων διογκωμένης πολυστερίνης). Βέβαια το κόστος από την αποφυγή των ζημιών είναι συνήθως ανυπολόγιστο αφού εδώ συμπεριλαμβάνεται η ανθρώπινη ζωή.

Γίνεται φανερό ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή της διογκωμένης πολυστερίνης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε σιδηροδρομικά έργα (που περιλαμβάνουν δεκάδες χιλιομέτρων κατασκευών επιχωμάτων, ακροβάθρων γεφυρών, σηράγγων, κ.λπ.).

Η χρησιμοποίηση παρεμβλημάτων διογκωμένης πολυστερίνης, αναμένεται να οδηγήσει σε κατασκευαστικές λύσεις μεγαλύτερης ευστάθειας σε συνδυασμό με σοβαρές μειώσεις κόστους. Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι δυνατόν η εφαρμογή να εφαρμοστεί και εκ των υστέρων, δηλαδή σε ήδη έτοιμες κατασκευές βελτιώνοντας έτσι την συμπεριφορά τους.

09 03 dsc hsl32

Πηγή Άρθρου:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

epshellas.com/index.php/eps/geoafros/trena-upsilon-taxutiton