EPS και Περιβάλλον

Όριο ζωής

Το EPS είναι ένα υλικό 100% ανακυκλώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον. Μπορεί να ανακυκλωθεί με πολλούς τρόπους, όταν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι η απευθείας ανακύκλωσή του σε νέα κατασκευαστικά προϊόντα ή η χρήση του ως καθαρό καύσιμο με σκοπό να ανακτήσει το ενεργειακό περιεχόμενό του. Η επιλογή της μεθόδου ανακύκλωσης βασίζεται σε τεχνικές, περιβαλλοντολογικές και οικονομικές μελέτες.

Η έννοια ανακυκλώσιμο θα πρέπει υποχρεωτικά να συνδυάζεται με την έννοια της ενέργειας ή καλύτερα της κατανάλωσης ενέργειας. Κάθε τι που ανακυκλώνεται βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας επειδή δημιουργείται ένα νέο προϊόν, όμως αυτή η δυνατότητα πρέπει να συνδυάζεται με τον συνολικό κύκλο εργάσιμης ζωής του προϊόντος, από την παραγωγή των πρώτων υλών μέχρι την στιγμή που θα επανέλθει στο περιβάλλον σαν τελικό απόρριμμα.

Διότι μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι οικολογικό ή φιλικό προς το περιβάλλον ένα προϊόν, με βάση την πρώτη ύλη από την οποία παράγεται, όμως δεν έχει αναλογιστεί πόση ενέργεια πρέπει να δαπανήσουμε για να παράγουμε το υλικό στη μορφή που θα το χρησιμοποιήσουμε και στη συνέχεια, κατά πόσο το υλικό αυτό μπορεί εύκολα να ανακυκλωθεί.

Εάν δε, μπορεί να ανακτηθεί μέσω ανακύκλωσης κατά 100% και η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή του είναι κατά πολλές φορές λιγότερη από την ενέργεια που εξοικονομεί λόγω της χρήσης του όπως η διογκωμένη πολυστερίνη, τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το EPS είναι σαφώς οικολογικό.

Τα πιστοποιημένα προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης, που παράγουν τα μέλη του Συνδέσμου, διαθέτουν ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση “ECO” και έχουν το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από ΟΛΑ τα θερμομονωτικά προϊόντα της αγοράς.

Πλεονεκτήματα της χρήσης του EPS σε σχέση με το Περιβάλλον

 • Υπερβολικά ασφαλές
  Τo EPS δεν είναι τοξικό, είναι εντελώς αδρανές. Δεν περιέχει χλωροφλοράνθρακες (CFCs) ή υδροφλοράνθρακες (HCFCs)καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επίσης, το EPS δεν περιέχει καμία διατροφική αξία και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος μυκητιάσεων η μικροοργανισμών.
 • Ανακυκλώσιμο
  Το EPS μπορεί να ανακυκλωθεί με πολλούς τρόπους όταν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στην αρχική του μορφή. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι η απευθείας ανακύκλωσή του σε νέα κατασκευαστικά προϊόντα ή η χρήση του σαν καθαρό καύσιμο, με σκοπό να ανακτήσει το ενεργειακό περιεχόμενό του. Η επιλογή της μεθόδου ανακύκλωσης βασίζεται σε τεχνικές, περιβαλλοντολογικές και οικονομικές μελέτες.
 • Ζητήματα υγείας
  Το EPS δε θέτει σε κίνδυνο την υγεία τόσο στην εγκατάσταση όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης.Το EPS δε γρατζουνά τα χέρια, ούτε ερεθίζει το δέρμα ή τις βλεννογόνους. Οι κανόνες των συνθηκών εργασίας δεν απαιτούν τη χρήση γαντιών ή μάσκας όταν χρησιμοποιείται ένα τόσο απαλό και συμπαγές υλικό. Το EPS είναι βιολογικά αδρανές και δεν παράγει καμία παθογενή σκόνη, ακόμα και μακροπρόθεσμα. Κατ’ επέκταση, το EPS είναι εξίσου ασφαλές για αυτούς που το εγκαθιστούν και για αυτούς που το χρησιμοποιούν.
 • Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις πυρκαγιάς κι ασφαλείας
  Όλες οι κατασκευαστικές εφαρμογές του EPS, όπως προωθούνται από την Ευρωπαϊκή βιομηχανία του EPS, τηρούν τους τοπικούς κατασκευαστικούς κανονισμούς σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευαστική βιομηχανία από τα θεμέλια ως την οροφή, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μία φυσική επιλογή για λόγους συσκευασίας.

Το EPS έχει πολλά θετικά γνωρίσματα, ένα εκ των οποίων είναι ο αποδεδειγμένα υψηλός βαθμός ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του – από την παραγωγή και τη χρήση του έως τη επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωσή του.

Πως μπορεί να συμβάλλει η διογκωμένη πολυστερίνη στη μείωση της παγκόσμιας ανόδου θερμοκρασίας;

Είναι ξεκάθαρο ότι για να μειωθεί η ενέργεια που προκαλεί την παγκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας, είναι απαραίτητο να καταναλώνονται λιγότερα απολιθωματικά καύσιμα. Οι έρευνες έδειξαν ότι οι πρωτοβουλίες χρήσης μεθόδων που εξασφαλίζουν ενεργειακή επάρκεια στον κατασκευαστικό τομέα, είναι ανάμεσα στα πιο αποδοτικά μέτρα που είναι διαθέσιμα για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Αυξάνοντας τα επίπεδα μόνωσης των κτιρίων, μπορούν να μειωθούν οι ενεργειακές τους ανάγκες. Έτσι η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης υπολογίζεται να είναι μικρότερο από ένα χρόνο.

Η πρωτογενής ενέργεια που είναι απαραίτητη για την παρασκευή ενός κυβικού μέτρου EPS είναι 151 – 269 kwh, το αντίστοιχο της καύσης 15 – 27 λίτρων καυσίμων. Αυτό αφορά στην ποσότητα της θερμότητας που εξοικονομείται σε έξι μήνες ή λιγότερο, όταν αυτός ο όγκος μονωτικού υλικού χρησιμοποιείται για θερμομόνωση. Από εκεί και πέρα εξοικονομείται ενέργεια όσο το κτίριο χρησιμοποιείται και συνεπώς απαιτεί την καύση λιγότερων απολιθωματικών καύσιμων, γεγονός που οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή CO2.

Επίδραση στο Περιβάλλον

Το EPS είναι ένα από τα καλύτερα μονωτικά υλικά όσον αφορά στο σεβασμό του περιβάλλοντος. Το EPS δεν περιέχει και δεν χρησιμοποιεί CFCs ή HCFCs κατά τη διάρκεια της κατασκευής του και συνεπώς, δε βλάπτει το όζον.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή των πρώτων υλών (διαστελλόμενη σταγόνα πολυστερίνης) και την μετατροπή τους σε μόνωση EPS, είναι πολύ μικρές. Καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του EPS, οι μόνες περιβαλλοντικές πλευρές είναι αυτές των αερίων που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα λόγω της παραγωγής της απαιτούμενης ενέργειας.

Επίσης κατά τη διάρκεια της μετατροπής των πρώτων υλών σε μονωτικές πλάκες απελευθερώνεται μικρή ποσότητα πεντανίου (χρησιμοποιείται ως μέσον διόγκωσης), το οποίο έπειτα από μακροχρόνιες έρευνες απεδείχθη ότι δεν ενοχοποιείται να συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Όταν το EPS εγκατασταθεί σε ένα κτίριο, τα επίπεδα εκπομπής είναι μηδενικά, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο όγκος του αποτελείται κατά 98% από αέρα.

Πηγή Άρθρου:

epshellas.com/index.php/eps/environment-eps

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ