Ελαφρά Επιχώματα

09 05 dsc00010

Η χρήση του Γεωαφρού EPS σε έργα οδοποιίας και γεφυροποιίας είναι ευρύτατα γνωστή τόσο στις Ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Ολλανδία, Γερμανία) όσο και στην Ιαπωνία και στις Η.Π.Α. Η πρώτη εφαρμογή ελαφρών επιχωμάτων με Γεωαφρό EPS έγινε το 1972 στη Νορβηγία. Πιο συγκεκριμένα έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται από 40ετίας ειδικοί Κανονισμοί και Προδιαγραφές για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή επιχωμάτων σε αυτοκινητοδρόμους και μεταβατικών επιχωμάτων σε γέφυρες με τη χρήση Γεωαφρού EPS.
Η χρήση Γεωαφρού διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) για την κατασκευή επιχωμάτων σε μαλακά και συμπιεστά εδάφη προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, λόγω της ελαχιστοποίησης των επιβαλλόμενων φορτίων στο έδαφος. Η πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα έγινε στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ περιοχή Μαλακάσα, ενώ μετέπειτα έγινε στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ περιοχή Σκάρφεια – Θερμοπύλες.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις οι γεωτεχνικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά δυσμενείς, ενώ κατά την αρχική κατασκευή συμβατικού επιχώματος έλαβε χώρα αστοχία μεγάλης έκτασης (υποχωρήσεις θεμελίωσης έως και 2,5 μέτρα). Με τη χρήση Γεωαφρού EPS οι καθιζήσεις μηδενίστηκαν και ο χρόνος κατασκευής των Έργων περιορίσθηκε δραστικά.
09 05 dsc01009

Το EPS αντικαθιστά το σύνολο ή μέρος του επιχώματος και τοποθετείται σε συναρμογή με προϋπάρχον επίχωμα ή άλλες κατασκευές. Το υλικό καλύπτεται περιμετρικά με στεγανωτικά υλικά και επιχωμάτωση, ώστε να προστατεύεται έναντι εκχύσεων πετρελαιοειδών, πυρκαγιάς και ανύψωσης λόγω άνωσης.

Ο εργαστηριακός έλεγχος και η μακροχρόνια εμπειρία εφαρμογής δείχνουν ότι το EPS δε φθείρεται και δεν χαλαρώνει λόγω διαποτισμούδεν αποτελεί τροφή για παράσιτα ή τρωκτικά και δεν υπόκειται σε αλλοιώσεις από την πανίδα και χλωρίδα του άμεσου περιβάλλοντος.
Επίσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 παρ. 4.2.7.3. Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης σε γήρανση και αποδόμηση:

«Η θερμική αγωγιμότητα των προϊόντων EPS δε μεταβάλλεται στο χρόνο».

09 05 f1030009

 

Οι εφαρμογές Γεωαφρού προδιαγράφονται από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 14933: «Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – Προδιαγραφή».
Σύντομα θα υπάρχει στη διάθεση των μελετητών ΠΕΤΕΠ με τίτλο:

«Χρήση Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS) σε έργα Πολιτικού Μηχανικού».

Πηγή Άρθρου:
epshellas.com/index.php/eps/geoafros/elafra-epichomata

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ