Εξοικονομώ Κατ Οίκον 2020

Ενημερωθείτε για το νέο κύκλο του εξοικονομώ
Πότε ξεκινάει, ποιοι το δικαιούνται και τι περιλαμβάνει

Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2020 πότε ξεκινάει

Σύμφωνα με αναγγελία της κυβέρνησης, ο τρίτος κύκλος του προγράμματος εξοικονομώ κατ’ οίκον 2020 αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2020. Λόγω του υψηλού ποσοστού ενδιαφέροντος των πολιτών, αφού πολλοί εξ αυτών δεν κατάφεραν να χρηματοδοτηθούν στα επόμενα προγράμματα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έθεσε τους εξής στόχους:

 • Να προχωρήσει σε αύξηση των κονδυλίων ώστε να εξυπηρετηθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών.
 • Να δοθεί προτεραιότητα σε όσους είχαν κάνει αίτηση συμμετοχής στα προηγούμενα προγράμματα, αλλά απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης χρόνου και κονδυλίων.
 • Να μην γίνουν τροποποιήσεις, ώστε όσοι κάνουν αίτηση για πρώτη φορά να μην αντιμετωπίσουν ευνοϊκότερες ή πιο αυστηρές προϋποθέσεις από αυτές των προηγούμενων κύκλων.

Έτσι, λόγω της επικείμενης προκήρυξης πολλοί είναι αυτοί που έχουν ‘παγώσει’ την οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση στο σπίτι τους, περιμένοντας την επιδότηση, με σκοπό να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους. Ωστόσο, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται ορισμένα έγγραφα που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προετοιμάσουν για την υποβολή της αίτησης.

Κάθε ταράτσα αποτελεί διαφορετική περίπτωση με αποτέλεσμα να διαφέρει η μέθοδος μόνωσης ανάλογα με τη περίπτωση. Η μέθοδος μόνωσης ταράτσας εξαρτάται κυρίως από την παλαιότητα του κτιρίου, τη κατάσταση της υπάρχουσας μόνωσης και το μέγεθος της χρήσης που θα γίνει.

Η εταιρεία μας, για όλες τις μονώσεις ταρατσών, είτε πρόκειται για εσωτερική είτε για εξωτερική μόνωση, χρησιμοποιεί το θερμομονωτικό υλικό Duroso, το οποίο έχουμε δημιουργήσει εμείς και παράγεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Ποια είναι τα απαραίτητα βήματα για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2020

Απαραίτητα δικαιολογητικά για το εξοικονομώ 2020

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο του προσώπου που κάνει την αίτηση στο πρόγραμμα.
 • Άδεια οικοδομής του κτιρίου για το οποίο γίνεται η αίτηση ή κάποιο άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
 • Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του προσώπου που κάνει κάνει την αίτηση.
 • Το τελευταίο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του προσώπου που κάνει την αίτηση.
 • Το Ε9 του προσώπου που κάνει τη δήλωση.
 • Για όσο ακίνητα ενοικιάζονται ή παραχωρούνται δωρεάν είναι απαραίτητο αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμου που αφορά το ενοίκιο ότι γίνεται χρήση του συγκεκριμένου ακινήτου για σπίτι ή στέγη.
 • Για όσα ακίνητα χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δύο προηγούμενα πιστοποιητικά δεν είναι απαραίτητα, εφόσον προσκομισθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος του συγκυρίου, αν εκείνος το χρησιμοποιεί ως κατοικία.

Απευθυνθείτε στο μηχανικό σας ο οποίος:

 • Θα ελέγξει τα δικαιολογητικά και στη συνέχεια θα σας πει αν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
 • Θα ψάξει να βρει τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου,από τη πολεοδομία σε περίπτωση που δεν τα έχετε.
 • Θα ελέγξει τη νομιμότητα του κτιρίου κάνοντας αυτοψία.
 • Σε περίπτωση που δεν έχετε σχέδια θα προβεί σε αποτύπωση του κτιρίου.
 • Αν διαπιστώσει αυθαιρεσίες θα πρέπει να νομιμοποιηθούν, αφού πρώτα δηλωθούν στο νόμο περί αυθαιρέτων.
 • Θα εκδώσει το ενεργειακό πιστοποιητικό.
 • Αφού κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις, θα συντάξει μια λίστα που θα περιλαμβάνει τις προδιαγραφές των υλικών και αφού έρθει σε συμφωνία με τους προμηθευτές θα βγάλει τον τελικό προϋπολογισμό.

Έλεγχος του Ε9 και των τετραγωνικών μέτρων που δηλώνονται στη ΔΕΗ

Σε περίπτωση που έχει γίνει κάποιο λάθος πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις. Μέχρι τις 31/03/2020, όσοι δηλώσουν οικειοθελώς τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα απαλλάσσονται από δημοτικούς φόρους και αναδρομικές οφειλές.

Έλεγχος της διεύθυνσης του ακινήτου

Είναι απαραίτητο η ονοματοθεσία και ο αριθμός του ακινήτου να είναι το ίδιο σε όλα τα δικαιολογητικά.

Εξοικονομώ κατ οίκον 2020. Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% με τα συστήματα μόνωσης Fragoulakis.

Ποια νοικοκυριά θεωρούνται επιλέξιμα για την ένταξη στο Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2020;

Επιλέξιμες για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα. Ωστόσο, θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις:

 1. Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
 2. Να υφίστανται νόμιμα και να μην έχουν αυθαιρεσίες.
 3. Να έχουν ενταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερης ή ίσης του Δ, με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
 4. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να λάβει τραπεζικό δάνειο, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. εξοικονομώ κατ οίκον 2020 με τη προϋπόθεση ότι έχει διαθέσιμο το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό.

Ποιες εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2020;

Οι εργασίες που καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι οι εξής:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
 2. Εφαρμογή συστημάτων σκίασης
 3. Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, το δώμα και την πυλωτή
 4. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης
 5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού

Ποια θεωρείται κύρια κατοικία;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2020 είναι το σπίτι που δηλώνεται να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Η κύρια κατοικία δηλώνεται πάντα στη φορολογική δήλωση εκτός από τη περίπτωση στην οποία το ακίνητο χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση ή δωρεάν παραχώρηση που δηλώνεται ως κατοικία από τον αιτούντα. Περιπτώσεις ενοικίασης ή παραχώρησης προκύπτουν από το Ε2 του αιτούντα.

Από ποια εισοδηματικά κριτήρια ορίζεται το μέγεθος της επιδότησης από το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον;

Για την ένταξη στο πρόγραμμα παίζουν ρόλο το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα τα οποία ταξινομούνται σε 7 κατηγορίες. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε πως καθώς αυξάνεται το εισόδημα, τόσο μειώνεται το ποσό της επιδότησης.

Πίνακας Εισοδηματικών Κατηγοριών 2020

Πίνακας με τα ποσοστά επιδότησης του προγράμματος εξοικονομώ 2020.

Για παράδειγμα: Aν το εισόδημά σας δεν υπερβαίνει τις 20.000€ η επιδότηση είναι 60%.