-Εξωτερική Θερμομόνωση

Μούχλα στους Τοίχους

Πώς να αντιμετωπίσετε την μούχλα στους τοίχους; Η μούχλα στους τοίχους είναι ένα από τα πιο συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι συχνά στο εσωτερικό των σπιτιών μας. Τα αίτια για τη δημιουργία μούχλα στους τοίχους ή μούχλα στο ταβάνι είναι

Κτιριακές μονώσεις

Κτιριακές μονώσεις Με τον όρο μόνωση ορίζεται η απομόνωση ενός χώρου ή ενός υλικού από υγρά, θερμότητα ή ψύχος, από τον ήχο και, σε ειδικές περιπτώσεις, από ραδιενέργεια ή την απομόνωση ενός αγωγού από τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα

Θερμοπρόσοψη τι πάχος υλικού να επιλέξω;

Θερμοπρόσοψη,τι πάχος θερμομονωτικού υλικού να επιλέξω; Το πάχος του μονωτικού υλικού για θερμοπρόσοψη αρχικά εξαρτάται από την υπάρχουσα θερμομονωτική ικανότητα του σπιτιού και την κλιματολογική ζώνη που ανήκει. Βέβαια όσο πιο παχύ είναι το θερμομονωτικό υλικό τόσο πιο

Μύθος τα θερμομονωτικά χρώματα

Μύθος τα θερμομονωτικά χρώματα

Θερμομόνωση και άκαυστα υλικά

Μύθοι και πραγματικότητα Θερµοµόνωση και «άκαυστα» υλικά Με αφορµή πρόσφατα δηµοσιεύµατα ύποπτης σκοπιµότητας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος ∆ιογκωµένης Πολυστερίνης EPS αισθάνεται την υποχρέωση να ενηµερώσει υπεύθυνα και αντικειµενικά την κοινή γνώµη, σε ότι αφορά τις απαιτήσεις πυροπροστασίας των Σύνθετων Συστηµάτων

Μισό πρόστιμο για αυθαίρετα

Μισό πρόστιμο για αυθαίρετα που έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά! Ακόμη και 50% είναι η έκπτωση στο πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων όπως προβλέπει το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος, προβλέποντας συμψηφισμό στα ποσά που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθμιση και στατική επάρκεια

Τέλος στις άδειες για εξωτερική θερμομόνωση

Τέλος στις άδειες για εξωτερική θερμομόνωση Σύμφωνα με την απόφαση για όσες εργασίες δεν απαιτείται Άδεια δόμησης και Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας οι πολίτες πρέπει απλά να ενημερώνουν 48ώρες πριν την εκτέλεση τους, συμπληρώνοντας ένα έντυπο, την αρμόδια Υπηρεσία