Θερμοπρόσοψη,τι πάχος θερμομονωτικού υλικού να επιλέξω;

Το πάχος του μονωτικού υλικού για θερμοπρόσοψη αρχικά εξαρτάται από την υπάρχουσα θερμομονωτική ικανότητα του σπιτιού και την κλιματολογική ζώνη που ανήκει. Βέβαια όσο πιο παχύ είναι το θερμομονωτικό υλικό τόσο πιο αποτελεσματικό είναι, αφού η θερμομόνωση είναι ευρέος ανάλογη του πάχους, μεγαλύτερο πάχος καλύτερο θερμομονωτικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια θα συγκρίνουμε τρία ενδεικτικά πάχη durosol 5cm, 8cm και 15cm.

γράφημα μείωσης θερμικής απώλειας από τους τοίχους

Στο παραπάνω γράφημα  μπορούμε να διακρίνουμε την σχέση του συντελεστή θερμοπερατότητας σε σχέση με το πάχος του θερμομονωτικού υλικού για την θερμοπρόσοψη.

Ειδικότερα ο συντελεστής θερμοπερατότητας σε νεόδμητη οικοδομή χωρίς μόνωση είναι U=0.78(W/m2K).

  • Τοποθετώντας Durosol 5cm o συντελεστής θερμοπερατότητας διαμορφώνεται σε  U= 0.363(W/m2K).
  • Τοποθετόντας 8cm Durosol έχουμε U=0.275(W/m2K)
  • και με 15cm Durosol U=0,176(W/m2K)

Παρατηρούμε ότι όσο το πάχος του θερμομονωτικού υλικού αυξάνεται,  προκύπτει μείωση του συντελεστή θερμοπερατότητας. Πιο συγκεκριμένα συμπεραίνουμε ότι από την αύξηση του πάχους του Durosol από 5cm σε 8cm προκύπτει μείωση του συντελεστεί U κατά 25% ενώ αυξάνοντας από 5cm σε 15cm η μείωση του συντελεστή U ξεπερνά το 50%.

Στη συνέχεια στο γράφημα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε την ποσοστιαία μείωση της θερμικής απώλειας από τους τοίχους του σπιτιού μας, εφαρμόζοντας θερμοπρόσοψη με τα τρία  ενδεικτικά πάχη Durosol.

γράφημα-μείωση-θερμικής-απώλειας-από-τοίχους

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι εφαρμόζοντας θερμοπρόσοψη στους τοίχους με τα ενδεικτικά μεγέθη του θερμομονωτικου υλικό 3ης γενιάς Durosol μπορούμε να μειώσουμε τις θερμικές απώλειες ως και 77%! Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι το Durosol παράγεται με πάχος από 1cm ως και 50cm.

Τέλος συνοψίζοντας τα όσα προαναφέρθηκαν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η θερμοπρόσοψη όπως και η μόνωση της ταράτσας του σπιτιού μας είναι μια πραγματική επένδυση. Αφού στο άμεσο μέλλον τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε από την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα είναι πολλαπλάσια των χρημάτων που διαθέσαμε για τις μονώσεις μας.