eps

Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS)

Τι είναι;

Η διογκωμένη πολυστερίνη – EPS είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ υλικό αφού αποτελείται  από 2% κυψελωτή δομή που έχει εγκλωβισμένο αέρα 98%. Οι πυκνότητες κυμαίνονται  από 10 ως 35 kg/m2  μας επιτρέπουν ασφαλείς και ελαφριές κατασκευές. Ακόμα η μεταφορά του λόγω του μικρού βάρους, γίνεται  πιο οικονομική, αφού εξοικονομούνται καύσιμα. Το μικρό βάρος του EPS καθιστά το υλικό εύκολο στη χρήση, αφού η ανύψωση μονωτικών υλικών με μεγάλο βάρος γίνεται συνεχώς και πιο επικίνδυνη, από άποψη ασφάλειας. Οι πλάκες EPS δεν επηρεάζονται από την υγρασία, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μας περιορίζουν οι καιρικές συνθήκες στην τοποθέτηση του.

Το δομικό φορτίο του κτιρίου πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη επειδή έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όλη την κατασκευή. Το χαμηλό βάρος της διογκωμένης πολυστερίνης είναι ένα πολυ συμαντικό πλεονέκτημα ιδιαίτερα για τα κτίρια που απαιτείται μεγάλο πάχος μόνωσης για να επιτευχθεί χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Η διογκωμένη πολυστερίνη χρησιμοποιείται από τους μηχανικούς σε όλο και περισσότερες περιπτώσεις εφαρμογών με μεγάλο μηχανικό φορτίο.  Λόγο του συνδυασμού του μικρού του βάρους και της ανθεκτικής δύναμης συμπίεσης. Επίσης το EPS αποτελεί ένα άριστο αδρανές υλικό για πλήρωση και σκυρόδεμα αφού μειώνει το φορτίο σε εργασίες που χρειάζεται εξοικονόμηση χρόνου.

Αντοχή στην καταπόνηση, δομική σταθερότητα 

Η διογκωμένη πολυστερίνη είναι ένα πολύ σταθερό υλικό στο χρόνο, σε αντίθεση με άλλα θερμομονωτικά υλικά δεν γερνάει, δεν χάνει τις ιδιότητες και την σύσταση του. Μετά από εφαρμογή διαδικασίας τεχνητής γήρανσης για το EPS τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η διάρκεια ζωής του ξεπερνά τα 100 χρόνια χωρίς κάποια αλλοίωση στα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Ακόμα  ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της διογκωμένης πολυστερίνης είναι ότι, οι τρόποι παραγωγής του ποικίλουν και μπορεί να  έχει διαφορετικές θερμομονωτικές, μηχανικές ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά. Έτσι μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα στις απαιτήσεις κάθε κατασκευής καθώς και να δώσει λύση ακόμα και σε σύνθετα κατασκευαστικά προβλήματα.

Σεισμική μόνωση

Το EPS είναι κατάλληλο για πολλές κατασκευές και εφαρμογές πολιτικού μηχανικού (σε υποδομές για γέφυρες, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές κ.α.). Κατάλληλο σε τέτοιες κατασκευές το κάνει η μοναδική δομή του που έχει μεγάλη αντοχή σε θλίψη σε συνδυασμό με το χαμηλό του βάρος.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι διογκωμένη πολυστερίνη που χρησιμοποιήθηκε στο θεμέλια γέφυρας για 40 χρόνια παραμορφώθηκε λιγότερο από 1,3%, δηλαδή κατά το ήμισυ από όσο ήταν η αρχική πρόβλεψη.  Η σημαντικότερη ιδιότητα της διογκωμένης πολυστερίνης είναι η σταθερότητα των ιδιοτήτων και της σύστασης τους στο χρόνο.

Το EPS είναι ιδανική επιλογή για επαναλαμβανόμενη καταπόνηση ως υλικό για μόνωση σκεπής, για υπόστρωμα σε πεζοδρόμια, για κατασκευές οδοποιίας και γενικά εφαρμογές μόνωσης με μεγάλη καταπόνηση. Αυτό οφείλετε στην ευέλικτη διαδικασία παραγωγής του, οι μηχανικές ιδιότητες του EPS μπορούν να προσαρμοστούν για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή.

Εκτεταμένες έρευνες, στα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως, απέδειξαν ότι η χρήση του EPS σε πάσης φύσεως τοίχους αντιστήριξης μειώνει τις εδαφικές ωθήσεις σε ποσοστό άνω του 50%.

Αντίσταση στην υγρασία

Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του EPS είναι ότι δεν απορροφά την υγρασία και δεν επηρεάζονται οι μονωτικές του ιδιότητες από το νερό η την υγρασία. Οι συστολές και διαστολές του νερού η των υδρατμών είναι μεγάλη απειλή για την δομή των κτιρίων. Η διογκωμένη πολυστερίνη είναι από τα πιο ανθεκτικά υλικά της αγοράς στην υγρασία. Η υγρασία που μπορεί να εισβάλει μέσα στην κατασκευή θα επηρεάσει σε πολύ μικρό βαθμό και πρόσκαιρα  την θερμική απόδοση του EPS. Έτσι το υλικό μένει ανθεκτικό για όλη τη διάρκεια ζωής της κατασκευής.  Παρόλα αυτά πρέπει να δύνεται μεγάλη προσοχή στον σχεδιασμό της κατασκευής και να περιλαμβάνει φράγματα υδρατμών.

Έρευνες μας έδηξαν ότι, ακόμα και 40 χρόνια κάτω από το έδαφος, δείγματα διογκωμένης πολυστερίνης  που ανακτήθηκαν από σημεία με απόσταση μικρότερη από 200mm από το υπόγειο νερό, έδειξαν λιγότερο από 1% περιεχόμενο σε νερό, ενώ πλάκες που βυθίστηκαν, έδειξαν λιγότερο από 4% περιεχόμενο σε νερό – απόδοση σαφώς καλύτερη από άλλα αφρώδη υλικά. Το EPS χρησιμοποιείται ακόμα ως πλωτή βάση σε παραποτάμιους, παραθαλάσσιους ή λιμναίους οικισμούς.

Συμπεριφορά σε περίπτωση φωτιάς

Η Διογκωμένη πολυστερίνη είναι αυτοσβενύμενο υλικό σε αντίθεση με άλλα οργανικά υλικά. Σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 100οC  το EPS αρχίζει να μαλακώνει και να λιώνει. Μόνο σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 350οC σχηματίζονται εύφλεκτα αέρια. Η διογκωμένη πολυστερίνη περιλαμβάνει στη μάζα του επιβραδυντικό φωτιάς, δηλαδή παράγετε ως  “αυτοσβενύμενο”. Η παρουσία του επιβραδυντικού έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς αφού το EPS δεν καίγεται μόνο του παρά μόνο με την παρουσία άλλων υλικών.

Βέβαια ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθεί η εξάπλωση φωτιάς είναι με τη προστασία της μόνωσης από πηγές ανάφλεξης. Κανένα μονωτικό υλικό δεν χρησιμοποιείται ακάλυπτο, όχι μόνο για λόγο κινδύνου φωτιάς αλλά και για καλύτερη διατήρηση των μηχανικών και μονωτικών ιδιοτήτων του.