Θερμομονωτικό Πλακίδιο

για μόνωση ταράτσας η ταρατσόπλακα

Το Θερμομονωτικό πλακίδιο DUROSOL προσφέρει θερμομόνωση και βατότητα στην ταράτσα σας !
Αποτελείται από 5cm DUROSOL (θερμομονωτικό) επενδεδυμένο βιομηχανικά με 2cm από ειδικό λευκό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, (επικοινωνήστε για την αποστολή δείγματος)

  • Με ταχύτητα κατασκευής
  • Λεία βατή τελική επιφάνεια
  • χαμηλό βάρος
  • υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα
  • και οικονομικά

Εφαρμογή Πλακιδίου

Η εφαρμογή του θερμομονωτικού πλακιδίου DUROSOL προαπαιτεί την ύπαρξη ρήσεων και στεγανοποίησης στην ταράτσα. Ανάλογα με το υπόστρωμα της ταράτσας και την ύπαρξη ή όχι στηθαίων, τα πλακίδια κολλιούνται και αρμολογούνται ή τοποθετούνται χωρίς κόλληση.

Πότε και γιατί κολλάμε και αρμολογούμε τα πλακίδια?
Τα πλακίδια τοποθετούνται χωρίς κόλληση στην περίπτωση που υπάρχουν στηθαία και λεία επιφάνεια χωρίς λακκούβες και εξογκώματα, ώστε να πατάει σταθερά η επιφάνεια του πλακιδίου. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δεν υπάρχουν στηθαία και ανώμαλη επιφάνεια τα πλακίδια κολλιούνται! Όταν απαιτείται υψηλή επισκεψιμότητα της ταράτσας (χρήση βεράντας, καθημερινή επισκεψιμότητα, συναθροίσεις κλπ) η κόλληση και αρμολόγηση των πλακιδίων είναι απαραίτητη. Η κόλληση και αρμολόγηση προσφέρει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, αποφεύγεται η συσσώρευση σκόνης ανάμεσα στους αρμούς και διευκολύνεται ο καθαρισμός τους. Επίσης η αρμολόγηση εξυπηρετεί στη σχετική στεγανότητα της εφαρμογής. Ο όγκος του νερού ‘φεύγει’ από την πάνω πλευρά, άρα το βρόχινο νερό δεν παρεμβάλλεται ανάμεσα στο DUROSOL και την πλάκα του μπετού, δημιουργώντας απώλειες, όπως θα γινόταν σε μια ‘ελεύθερη’ ανεστραμμένη μόνωση. *. Σε κάθε περίπτωση κολλιούνται οι πλάκες περιμετρικά της ταράτσας!

Κόλληση των πλακιδίων ανάλογα την επιφάνεια.
Η κόλληση των πλακιδίων σε επιφάνεια τσιμεντοκονίας ή ασφαλτόπανου με ψηφίδα γίνεται με ακρυλική κόλλα σε μορφή σκόνης, η οποία αναμειγνύεται με νερό/ 7lt το σακί. Η τοποθέτηση της κόλλας γίνεται στις 4 πλευρές και στο κέντρο του πλακιδίου ,επιδιώκουμε κάλυψη 40% της επιφάνειας του πλακιδίου.
Κόλληση των πλακιδίων σε επιφάνεια ασφαλτόπανου χωρίς ψήφίδα ή πολυουρεθανικής μεμβράνης γίνεται με πολυουρεθανική κόλλα, κάνουμε τρύπα στο δοχείο και περνάμε την κόλλα ανά 10cm .
Τα πλακίδια τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο, οι πλάκες δημιουργούν αρμούς (κενό 3-5mm) διότι έχουν μπομπέ άκρες. Στους αρμούς ανάμεσα στα πλακίδια και στα στηθαία ή κάθετους τοίχους τοποθετούμε χαλίκι!
Για την αρμολόγηση συστήνεται η χρήση πολυουρεθανικής μαστίχης ανάμεσα στους αρμούς των πλακιδίων.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαστάσεις πλακιδίου 500mm x 500mm
Πάχος ταρατσόπλακας
DUROSOL
50mm
Πάχος κονιάματος 20mm
Συντελεστής Θερμικής
Αγωγιμότητας  λ
DUROSOL
Θερμομονωτικού
0,034 w/(mk) EN 12667
Συντελεστής Θερμικής
Αγωγημότητας
κονιάματος
1,395w/mh
1,20 kcal/mh°C
Αντοχή σε αποκόλληση 300k Pa EN 826
Καμπτική Αντοχή πλακιδίου
(ελάχιστη/σε μέση
παραμόρφωση 2,5%)
450k Pa EN 12089
Βάρος Πλακιδίου 12-12,5Kg/τμχ